9. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırması Kongresi Bildirisi- Bulgarların Etnik Temizlik Siyaseti