Aslı Şirin Öner-The Case of 1989 Emigres from Bulgaria in Tekirdag