Today 30th Anniversary of Forced Migration – Bugün Zorunlu Göçün 30. Yıl Dönümü

Going ‘home’: Bulgarian Turks who settled in Istanbul
May 16, 2019
Forced Migration 30th Anniversary All Turkey’s Media – Zorunlu Göç 30 . Yılında Tüm Türkiye Medyasında
May 26, 2019

Between the years 1984-1989 # Bulgaria ‘s abandoned about 350 thousand of our compatriots who fled their homeland for the assimilation policies implemented by Turkey that came to Turkey “forced migration” passed out of the full 30 years.

Bulgaristan’ın 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık 350 bin soydaşımızın anavatanlarını terk ederek Türkiye’ye geldiği “zorunlu göçü”n üzerinden tam 30 yıl geçti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *