Documents

pdf-png

Magdalena Elchinova-The 1989 Settlers from Bulgaria in Turkey- From Forced Migration to a Transnational Mode of Life ExodusTurksHumanRights

pdf-png

Habibe Şentürk- The 1989 Migration From Bulgaria to Turkey- Nationalism and Identıty Among the Migrants

pdf-png

Talip Küçükcan- Re-claiming idendtiy- ethnicity, religionand politics amongTurkish-Muslims in Bulgaria and Greece

pdf-png

Muzaffer Kutlay- The Turks of Bulgaria- An Outlier Case of Forced Migration and Voluntary Return

pdf-png

Kemal Kirişçi-Post Second World War Immigration From Balkan Countries to Turkey

pdf-png

Hayriye Korkmaz-Emigration From Bulgaria To Turkey (1983-1989)

pdf-png

Enes Ayaşlı- Mass Migration Movements to Turkey- The Case of Turks of Bulgaria, Northern Iraqis and Syrians

pdf-png

Cem Dişbudak-Semra Purkis- Forced Migrants or Voluntary Exiles- Ethnic Turks of Bulgaria in Turkey

pdf-png

Ayşe Parla- Remembering Across the Border- Postsocialist Nostalgia Among Turkish Immigrants from Bulgaria 2009

pdf-png

Ayşe Parla- Longing, Belonging and Locations of Homeland among Turkish Immigrants from Bulgaria 2006

pdf-png

Aslı Şirin Öner-The Case of 1989 Emigres from Bulgaria in Tekirdag

pdf-png

Ali Osman Gürbüz- Bulgaristan’dan Türkiye’ye Türk Göçü ( 1989 Örneği )

pdf-png

Hasan Kale-Bulgaristandan Turkiye’ye Zorunlu Göç

pdf-png

Özlem Kahraman-1989 Bulgaristan Zorunlu Göçünü Yaşamış Aileler ile Göç Yaşantısı Olmayan Ailelerin Şema Modeli Açısından İncelenmesi

pdf-png

Turhan Çetin- Bulgaristan’daki Soydaşlarımızın Türkiye’ye Göç Etme Süreçlerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi

pdf-png

Fevziye Maral- Bulgaristandan Türkiyeye 1989 Göçü

pdf-png

Fatme Fevzi Mehmed- 1989 Bulgaristan-Türkiye Göçü ” Yeniden Doğuş Süreci ”Bellek ve Milliyetçilik İlişkisi”

pdf-png

Ayşegül İnginar-BULGARİSTAN’DAN TÜRK GÖÇÜ (1985-1989)

pdf-png

Prof.Dr Zeynep Zafer-Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi

pdf-png

Beyhan Hocağolu- Bulgaristandan Türkiyeye Yönelik Göçler ve Göçmen Yerleşme Alanlarında Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Özellikler

pdf-png

Gülcan Er Savaş- Kültürlerarası İletişimde Dış Göç Olgusu ve Kimlik Sorunnu-1989 Yılında Bulgaristandan Türkiyeye Gelen Türk Göçmenleri Üzerine Bir Çalışma-İstanbul- İkitelli Örneği

pdf-png

Rüştü Yılmaz- Jivkov Döneminde Bulgaristan Türkleri ve Türkiyeye Göç Olayı- Türk Basınına Göre-

pdf-png

Savaş Çağlayan- Bulgaristandan Türkiyeye Göçler- Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin İlanından Günümüze

pdf-png

9. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırması Kongresi Bildirisi- Bulgarların Etnik Temizlik Siyaseti

pdf-png

Zeynep Zafer – Balkan Savaşları ve Pomaklar

pdf-png

Zeynep Zafer – Bulgar Tarihçiler ve Justin Macarthy’nin Ölüm ve Sürgün Başlııklı Kitabı

pdf-png

Zeynep Zafer – Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç

pdf-png

Zeynep Zafer – Zorunlu Asimilasyona Karşı Kadın Mücadelesi

pdf-png

Mehmet Aklan-1989 Göçünden Günümüze Bulgaristan Türkleri

pdf-png

Prof. Dr. Ayşe Kayapınar-Osmanlıdan Günümüze Bulgaristanda Türk Kadını

pdf-png

Nazlı Kurt – 1989 Türk Göçü