Zeynep Zafer – Bulgar Tarihçiler ve Justin Macarthy’nin Ölüm ve Sürgün Başlııklı Kitabı